از این دستگاه که از آن به عنوان کولونمتر دقیق می توان یاد کرد برای اندازه گیری مشخصات دی الکتریک مواد استفاده می گردد.
The precision UNIQUE Ferroelectric Tester is perfect for a researcher looking for a flexible unit at an affordable price.
The UNIQUE Test System has a hysteresis frequency rating of 200 Hz. The UNIQUE is offered in a +/-200V built-in drive volt option. The UNIQUE can be expanded to 10 kV with the addition of a 10 kV High Voltage Interface and a High Voltage Amplifier.
It Includes Vision Data Acquisition and Management Software.
UNIQUE Specifications Include:


Voltage Range (built-in drive voltage) ±200V
Voltage Range with an external amplifier and high voltage interface(HVI) 4KV
Number of ADC Bits 550fc
Minimum Charge Resolution 12.2µ2
Minimum Area Resolution (assuming 1 ADC bit=1µC/cm2) 4.8µC
Maximum Charge resolution 10mm2
Maximum Area resolution (assuming saturation polarization=100µC/cm2) 480µC
Maximum Charge Resolution with High Voltage Interface (HVI)
Maximum Area Resolution (assuming saturation polarization=100µC/cm2) w/o (HVI)