آندایز یک فرایند الکتروشیمیایی آندی است که به منظور افزایش ضخامت لایه اکسیدی روی سطح فلزات به کار می رود. فرایند آندایز در تولید لایه های دی الکتریک برای ساخت خازن های الکترولیتی، ساخت حسگرها و ابزار اپتیکی، موارد فراوان دارد. مقاومت لایه آندی در برابر خوردگی و ساییدگی یکی دیگر از کاربردهای آن می باشد
در مورد فلز آلومینیوم، ماهیت ویژه لایه متخلخل اکسید آلومینیوم که تحت شرایط خاص و کنترل شده تشکیل گردید، کاربرد های گوناگونی در فناوری نانو دارد
 ساختار لایه آلومینای آندی نظم یافته تحت آندایز کنترل شده را می توان به شکل آرایه ای سلول های شش وجهی که به صورت تنگ پکیده، در کنار هم قرار گرفته اند توصیف کرد، که هر حفره در مرکز یک سلول قرار گرفته است
نانو ساختارهای منظم اغلب با پارامترهایی مانند قطر حفره، ضخامت دیواره، ضخامت لایه سدی، فاصله بین حفره ای و … توصیف می شود که به شرایط محیط آندایز بستگی دارد
دستگاه تولیدی این شرکت به همراه نرم افزار خاص تهیه شده برای آن، امکان ساخت نمونه های هارد آندایز، سافت آندایز و نیز فتونیک را فراهم می آورد و یکی از دقیق ترین دستگاه های موجود در این زمینه بوده که به جرات می توان گفت بی رقیب می باشد
 هم اکنون از این دستگاه در دانشگاه کاشان – دانشکده علوم فیزیک (چندین عدد) و دانشگاه همدان خانم دکتر نجفی و دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس پروفسور یزدانی در حال استفاده می باشند
نرم افزار این سیستم در هماهنگی با سخت افزار، کلیه ی منحنی ها و پاسخ سیستم را به صورت آنلاین رسم می کند که کمک شایانی به محققین در زمینه ی نانو مواد می باشد
مشخصات فنی سیستم با توجه به سفارش مشتری به شرح ذیل می باشد
Interface com port rs232
Output Voltage 0-700 volts
Output Current 0-8 amps
Weight 4-10 Kg
Dimentions 20*40*60 Cm
Precision 0.1 ma-1 mv