.از این دستگاه برای شارژ مواد با خاصیت آهنربایی دائم استفاده می شود

 این دستگاه می تواند با توجه به نوع سفارش، انواع میدان های مغناطیسی در راستا و شکل های گوناگون به وجود آورد که با قرار دادن نمونه داخل آن میدان، نمونه از نظر مغناطیسی به حالت اشباع رفته یا به اصطلاح شارژ شود. کاربرد این دستگاه علاوه بر صنعت، یکی از ابزارهای لازم محققین در زمینه هارد مگنت و پرمننت مگنت می باشد. تاکنون از این نمونه دستگاه در دانشگاه ها و مراکز مختلفی نصب گردیده و چندین سال است که مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله این مراکز:

شرکت هواپیما سازی ایران (هسا-اصفهان)

دانشگاه مالک اشتر(دانشکده مواد)

دانشگاه آزاد ارومیه

بعضی از مشخصات این دستگاه به شرح ذیل است که با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر می باشد:

مواد قابل استفاده:

AlNiCo-SbCo-NdFeB-Ferrite…
Capacitance 2000uf
Output voltage 0-2000volt
Output current 0-30000 Amp
Magnetic field 1-7 Tesla
Weight 80-130 kg dimensions 60*60*10
Input power 220v ac-2 amp